Östgöta mjölk Östgöta Mjölk Logo
 

KVALITETSKONTROLLERAD

Varje gård som levererar till Östgöta Mjölk är kvalitetscertifierad. Det innebär att både djurhållning och mjölkproduktion uppfyller ett regelverk som värnar om djurmiljö, yttre miljö och arbetsmiljö. Att kraven följs garanteras via löpande, oberoende tredjepartskontroller. Den certifiering vi valt heter Sigill.

Tappningen sker sedan på ett toppmodernt mejeri, Emåmejeriet, som genomgår samma kontroller som alla andra mejerier.