Östgöta mjölk Östgöta Mjölk Logo
 

DU KAN ALLTID SE FRÅN VILKA GÅRDAR MJÖLKEN KOMMER

Våra gårdar är så stora att mjölken från en gård ofta räcker för att ”fylla en mjölkbil”. Samtidigt har bilen flera, separata tankar. Det betyder att när den hämtar mjölk från flera gårdar, kan varje gård ändå få ”sin egen” tank.

Mjölken från våra gårdar hålls sedan åtskild genom hela processen på mejeriet. Det innebär att du på förpackningen, vid datummärkningen, alltid kan se varifrån mjölken kommer.