Östgöta mjölk Östgöta Mjölk Logo
 
MJÖLKENS VÄG FRÅN GÅRD TILL BUTIK

Varje dag mjölkas korna på de fem gårdar som ingår i Östgöta Mjölk. Och varje dag kommer tankbilen och hämtar mjölken. Bilen har flera separata tankar, så att mjölk från olika gårdar kan skiljas åt. Eftersom varje gård är stor och producerar mycket mjölk, blir det få turer mellan gård och mejeri. Och eftersom mjölken hålls åtskild, är det lätt att redovisa hur många och långa alla transporter är. Ofta räcker mjölken från en gård för att fylla en tankbil, som annars hade fått åka till i genomsnitt fem gårdar innan den lämnar på mejeriet.

Det närmaste mejeriet som kan tappa Östgöta Mjölk heter Emå-mejeriet och ligger i Hultsfred. Transporterna dit är olika långa, beroende på var mjölken hämtas, men inget närmare mejeri kan hålla mjölken från våra gårdar åtskild genom hela processen. Varje färdig förpackning märks med namnet på den gård som producerat mjölken, invid datumstämpeln, och packas för transport till butiker runt om i Östergötland.

Transportrutterna för att leverera mjölken till butikerna planeras noga. Vi har få bilar och butiker i hela Östergötland att leverera till. Det är viktigt att inga bilar kör utan att vara fulla, transporterna måste bli så snabba och korta som möjligt. För miljöns skull, och för att mjölken ska vara så färsk som möjligt.

Eftersom förpackningarna i varje butik är märkt med var och när mjölken är producerad, är det också enkelt att få en bild av hur den färdats och hanterats. Ingen annan mjölk i regionen kan redovisa samma spårbarhet och färskhet. Vi tycker att det är viktigt att du kan ta del av sådan information. Så att du har en bra grund för att välja den mjölk som du vill dricka.   

LÄS MER